This is default featured slide 2 title

This is default featured slide 2 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

This is default featured slide 3 title

This is default featured slide 3 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

This is default featured slide 4 title

This is default featured slide 4 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

This is default featured slide 5 title

This is default featured slide 5 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

 

Jawatankuasa LCE

Ahli Jawatankuasa yang dilantik adalah terdiri daripada pelbagai kategori kakitangan perpustakaan yang melaksanakan aktiviti-aktiviti LCE secara sukarela.

OBJEKTIF LCE

Objektif diwujudkan LCE adalah untuk berkongsi ilmu dan kemahiran mengurus perpustakaan kepada komuniti sekolah atau masyarakat di sekitar daerah Gombak.